Värdegrund

  • Vi vill med en genomtänkt verksamhet skapa en bra miljö för alla genom att påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt.
  • Vi vill att alla skall känna sig delaktiga och ansvarstagande i sin dans utövning/utveckling samt glädjas åt varandras framgångar och stötta varandra vid motgångar.
  • Vi vill skapa en gemenskap där man visar respekt och har förståelse för varandras olika värderingar.
  • Vi vill erbjuda en rolig, utmanande dansupplevelse som utvecklar utövaren både fysiskt och psykiskt.

Vision

Vi vill att dansen ska vara kvalitetstid för alla oavsett ålder och ambitionsnivå, genom hela livet!

Verksamhetsidé

Glädje och gemenskap

Dans är en internationell träningsform som innebär mycket glädje och gemenskap. Att dansa med olika personer breddar våra kontaktytor. Det ökar vår förståelse för andra kulturer, och stärker samverkan mellan människor över nationsgränserna. Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att utvecklas inom dansen men även som person. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera/bättre.

Alla har rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i dansverksamheten. Dansen är lika viktig för alla människor. Och alla är lika viktiga för dansen. Därför strävar vi efter att det ska finnas en jämställdhet. Med det menar vi att det ska finnas lika möjligheter för alla att utöva dans, vilket kräver att alla människor värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Vi delar på ansvaret för utvecklingen genom att på alla nivåer inom dansen ta tillvara på allas olika erfarenheter och värderingar som ledare. Vi fördelar och utformar också uppdrag, kurser och event så att alla ska kunna medverka. 

Fysisk utveckling 

Kroppen är skapad för aktivitet. Dans är fysisk aktivitet och därför är dans bra och utvecklande för oss människor. Genom dansverksamheten tränar vi och utvecklar kroppen så att vi mår bra och kan prestera mera såväl på dansgolvet som i vardagen. Dansen har på så sätt stor betydelse för folkhälsan.

Psykisk utveckling 

Idrott svarar mot djupt liggande mänskliga behov. I idrotten får vi utlopp för glädje och spontanitet, vi trivs och mår bra. Människan behöver utmaningar och mål att sträva efter. Dans är utmanande och spännande. I dansen finns ett inbyggt  tävlingsmoment som inspirerar oss att testa våra gränser, att uppnå bättre resultat och att prestera mer. Att nå ett uppsatt mål skänker tillfredsställelse oavsett nivå. Att kämpa tillsammans med andra för att nå detta mål ger erfarenheter som är värdefulla på livets alla områden. 

Social utveckling

Idrott ger gemenskap. För många är kamratskapet i föreningen ett avgörande skäl att engagera sig. De får en trygg social gemenskap. Genom att möta personer med andra erfarenheter och kunskap på dansgolvet ökar vi vår egen kunskap. Vi lär vi oss att respektera och umgås med andra människor, över generationsgränser, kulturella och etniska gränser när vi har något gemensamt, dansen. Samhörigheten inom dansen motverkar människors isolering. 

Dans i samhällsutveckling

Genom att hålla kurser och event på olika orter i landet bidrar vi till att dansverksamheten hålls vid liv och att fler får möjlighet att ta del av det som så många av oss älskar. Dansen är en central och folkkär del av vårt svenska kulturarv. Dansen har genom sin oregisserade dramatik och samhörighetskänsla en stark attraktionskraft på människor i alla samhällsskikt och i alla åldrar. 

Eftersom dansen betyder så mycket i så många människors liv är det också viktigt att den bedrivs på ett bra sätt. Vi strävar därför efter att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten och anpassa den efter de aktivas behov och önskemål.