Miljöpolicy

Framtidsskeppet tänker på miljön. Vår affärsverksamhet bygger på miljömedvetenhet och en strävan efter att bevara energi och naturresurser. Följande punkter utgör grunden för Framtidsskeppets miljöpolicy.

  • Framtidsskeppet bedriver sin verksamhet i enlighet med lagar och föreskrifter på miljöområdet.
  • Framtidsskeppet verkar för att utfört arbete skall ge en så liten påverkan på miljön som möjligt.
  • Framtidsskeppets mål är att ständigt utveckla verksamheten som positivt påverkar miljön gällande luft, vatten och avfallshantering samt att använda råvaror/produkter som minskar markföroreningar och sparar naturresurser.