Förhållningsregler Corona

Den här hösten liknar inga andra höstar. För att vi under covid-19 pandemin ska kunna bedriva tangoverksamhet som innebär social samvaro och parvis fysisk närkontakt inomhus inför vi därför förhållningsregler för våra danstillfällen. Vi gör det för att minimera risken för att sprida smitta mellan varandra. Vi hoppas att ni har förståelse för begränsningarna och respekterar dem.

Deltagande i våra verksamheter innebär ett stort personligt ansvar att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och dansförbundens vägledning.

Vid minsta symtom på sjukdom ska du stanna hemma

 • Sammanboende partner ska också stanna hemma vid sjukdom enligt ovan
 • Inga partnerbyten under danstillfället
 • Undvik att springa omkring i kurslokalen
 • Håll avstånd och vinka istället för att kramas
 • Kursledare kommer inte att dansa med kursdeltagare
 • Tvätta och sprita händerna innan kurs
 • Kom omklädd till lokalen. Endast byte av skor tillåts
 • Deltagarantalet kommer att begränsas efter lokalens förutsättningar (utöver gällande 50)
 • Var noga med att hålla avstånd till andra danspar
 • Du dansar endast med medhavd eller överenskommen partner.

Vanliga, även milda, symtom vid covid-19 är:

 • Hosta
 • Feber
 • Snuva, nästäppa, halsont
 • Andningsbesvär
 • Huvudvärk, värk i muskler och leder
 • Illamående, magknip eller diarré
 • Det är vanligt att inte känna lukter eller smaker